Piotr Dragan

WÓJT GMINY WISZNICE

ENERGIA   SKUTECZNOŚĆ   ROZWÓJ

Szanowni Państwo

Szanowni mieszkańcy

Gminy Wisznice

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie

mi - po raz trzeci poparcia, jako ubiegającemu

się o stanowisko Wójta Gminy Wisznice w nadchodzących wyborach 16 listopada 2014 r.

 

Ostatnie lata, dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy Wisznice to czas intensywnych zmian - realizacji wielu inwestycji. W ostatnich 8 latach udało nam się zrealizować projekty inwestycyjne i społeczne na kwotę prawie 89 mln zł, z czego 65 mln zł było finansowanych ze źródeł zewnętrznych, głównie ze środków Unii Europejskiej.

Wraz z czterema sąsiednimi gminami utworzyliśmy partnerstwo „Dolina Zielawy”. Za aktywność, kreatywność

i umiejętność współdziałania partnerstwo „Dolina Zielawy” zostało nagrodzone przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Nagrodą Obywatelską. W ramach przyznanej nagrody Prezydent odwiedził lidera partnerstwa - Gminę Wisznice.

 

W ciągu 8 lat sprawowania urzędu Wójta Gminy Wisznice zdążyliście Państwo mnie poznać. Celem mojej pracy, co obiecywałem w poprzedniej kampanii wyborczej, było korzystanie  z każdej nadarzającej się szansy na rozwój gminy. Starałem się, by Gmina Wisznice rozwijała się dzięki pieniądzom zewnętrznym, ale także by nasza gmina była zauważana na zewnątrz, by odbywały się w niej ciekawe wydarzenia kulturalne- w 2013 roku zorganizowaliśmy Dożynki Wojewódzkie.

 

Mogę powiedzieć, iż zrealizowałem większość ze swoich zapowiedzi i Gmina Wisznice rzeczywiście rozwija się.

 

Przy Państwa wsparciu i aktywności nadal możemy wspólnie zmieniać Gminę Wisznice. Chcę kontynuować moją pracę dla Gminy Wisznice i jestem w stanie przyjąć na siebie, po raz trzeci, ważne zobowiązanie kierowania Gminą Wisznice.

 

Bardzo liczę na Państwa czynny udział w wyborach

i na Państwa głosy.

 

Serdecznie dziękuję

wszystkim mieszkańcom Gminy Wisznice, którzy oddali na mnie głos. Cieszę się bardzo z takiego wyniku i wyrażam wdzięczność tym którzy głosowali. Jednocześnie daję słowo, że dołożę wszystkich starań by Gmina Wisznice ciągle się rozwijała i nie straciła każdej pojawiającej się szansy.